XII. évfolyam 1. szám - 2002. január
TARTALOM 
 
 
 
 
 
 
 
  

NEMES LÁSZLÓ Versek
PALÁDI ZSOLT Üzleti ügy
P. PAPP LÁSZLÓ Jó főnököm kísért
BARTIS FERENC Szabad tétovázni
GY. SZABÓ FERENC Traktát se már
LÁSZLÓFFY CSABA Zátonyon
ILUH ISTVÁN Kérdezem
HORVÁTH EÖ TAMÁS Most tél van, és csend...
N. HORVÁTH PÉTER Versek
HALMOSI SÁNDOR Versek
KOHÁRI CSABA Átaludt idő
SÁRKÖZI LÁSZLÓ Részletek egy szonettfüzérből
LÁRAI ESZTER Kettős portré
 ESNAGY JÓZSEF Kérdés Nagy László meghalt szívéhez
SIMOR ANDÁS José Martí modorában,
anginás roham után
NAGYSZÉKELY ISTVÁN Halálélmény
 
IV. AQUINCUMI KÖLTŐVERSENY
 SZEPES ERIKA Elkeseredés, rezignáció és hit
(Válogatás a díjnyertes pályaművekből)
 RIGÓ BÉLA   Beszédvázlat
GYIMESI LÁSZLÓ Aquincumi ekloga
BÜKI PÉTER Egy haiku és bővítménye (I-II.)
VÉGH ATTILA Írni
SZARKA ISTVÁN Dőlj majd elébük
 
GÖRBE TÜKÖR
KŐSZEGI BARTA KÁROLY Halmazati 
 
MEGMENTETT OLDALAK
LADÁNYI MIHÁLY Versek
 
ABLAK
RADOVAN ZOGOVIĆ „Színjáték”-ának lapszélére
D. H. GANGÁDRA TILAK Sétáló árnyékok
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC A pozitív öncsalás városa
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
JACQUES DOPAGNE Mun Sin (Moon Shin) Párizsban
 
MŰHELY
(Der Spiegel) Biológusok „nagyzási mániája”
HANS MAGNUS ENZENSBERGER Puccsisták a laboratóriumban
(A legújabb tudományos forradalomról)
 
MÉRLEG
KICSI SÁNDOR ANDRÁS-
MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS
A sün a művelődéstörténetben
és a néprajzban
 
FÓRUM  
SZÉCHY ANDRÁS Az ezredforduló válsága és 
a kibontakozás alternatívái
(Egy moszkvai tanácskozásról)
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN „Meglett dolgon ne aggódj”
 
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN „Ellen-hazafiság” (Öt könyvről)
FRIDECZKY FRIGYES Két műfaj ötvözete
(Magyar Kódex I-VI.)
 
 

Mun Sin (Moon Shin) koreai
szobrászművész (1923) plasztikáival