XI. évfolyam 11. szám - 2001. november
TARTALOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SZARKA ISTVÁN Télelő
SIMOR ANDRÁS Versek
BÉKÉSI GYULA A csúzli
FECSKE CSABA Versek
KUTAS JÓZSEF Időlovag
SZARKA ISTVÁN Versek
CSALA KÁROLY Versek
SZARVAS JÁNOS Betűk a falon
ESNAGY JÓZSEF Versek
FEKETE JÁNOS A bolond gróf (Avagy: Tolsztoj halála)
ILUH ISTVÁN Versek
 
GÖRBE TÜKÖR
PAÁL TAMÁS Ocskay brigadéros utolsó
csínytevése és dicstelen bukása
 
ABLAK
CIELO D'ALCAMO Viruló, ékes rózsaszál
 
 KÉPZŐMŰVÉSZET  
SEBESTYÉN GYÖRGY Rudolf Kedl
 
MŰHELY
NAGY ANDRÁS Széljegyzetek egy tanulmányhoz
(M.P. Cockshott–A.F. Cottrell:
Érték, piacok és szocializmus)
SZALAY MIKLÓS   Válaszféle Nagy Andrásnak
 
TUDÓSPORTRÉK
KARDOS ISTVÁN A malomipar megújítója
(Mechwart András, 1834–1907)
MORFONDÍROZÁS
 SZERDAHELYI ISTVÁN Sün a lépcsőn
 
OLVASÓLÁMPA
CSALA KÁROLY Részletek: emberiesítés
(Szigeti Lajos: A fény hullámverése)
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Nemes és állati könyvek
(Kilenc kötetről)
 
 

Rudolf Kedl (1928-1991) osztrák
szobrászművész plasztikáival