XI. évfolyam 10. szám - 2001. október
TARTALOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GYÖRE IMRE Versek
CSÁK GYULA Numerus nullus
RUDNAI GÁBOR Halálnak halálával
TANDORI DEZSŐ Mit verni a vasat, ha
ILUH ISTVÁN Versek
BENEDEK SZABOLCS 1957
ESNAGY JÓZSEF Versek
PAPP LAJOS Húsvéti fohász
HORVÁTH EÖ TAMÁS Oda és vissza
CSALA KÁROLY Versek
BARANYI FERENC Epiprológus
HÁMORI ISTVÁN PÉTER Porig lehajló mozdulat-remény
ORCSIK ROLAND Versek
GY. SZABÓ FERENC Versek
T. ÁGOSTON LÁSZLÓ Az aluhegesztő
ROZSNYAI ERVIN Hová lett Kosztolányi?
DIENES ESZTER Versek
 
ABLAK
PAUL NIGER   Nem szeretem ezt az Afrikát 
 
MŰHELY
VANCZA JÁNOS Új Internacionálé születik? 
VIDA JÁNOS „A szó veszélyes fegyver”
(Bernard Cassen tanulmányáról)
 
MÚLTUNK
VADÁSZ FERENC Micsoda világ, micsoda világ!
CSALA KÁROLY Visszapillantás
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Parvenűbarokk
SIMOR ANDRÁS Ismét Ladányiról
WITTE CECÍLIA Például a geológia
KARDOS ISTVÁN Egy divatos tudományos kérdés
 
OLVASÓLÁMPA  
SIMOR ANDRÁS „Szegények maradtunk, fiam”
(Papp Lajos: A nap vége)
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Körkörös szemle
(Tizenhat könyvről)
 
 

Hilton Bastos (1956) Spanyolországban élő brazil szobrász és grafikusművész rajzaival