Szentpéteri Márton

eszmetörténész, újságíró

Budapest, 1133

Dráva u. 10. II. em. 27.

Tel: 06 20 562 55 23

E-mail: disanpietro@yahoo.com
 marton.szentpeteri@epiteszforum.hu

 

 

 

Főbb érdeklődési területek:

Koraújkori eszmetörténet, információtörténelem és kortárs designkritika.

 

Gyakorlat:

2005 januárjától a www.epiteszforum.hu szerkesztője

2004 őszétől a Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) Vizuális Kommunikáció szakjának megbízott előadója

2004 tavaszától rendszeres szövegírói megbízásokat kap a Magyar Formatervezési Tanács Irodájától

2003–2005 az Octogon architecture & design c. folyóirat szerkesztője

2002-től a Magyar Narancs c. hetilap külső munkatársa, és az Octogon architecture & design c. folyóirat munkatársa

2002 tavasz–2003 tavasz szövegíró, Leo Burnett Budapest Kft. – Relatív Reklámügynökség Kft., majd TCR Kommunikációs Ügynökség – Ampersand Kft. (Fontosabb referenciák: Marlboro, MSzP, Procter & Gamble, Sixt, „Szalon” Pécsi Sőrfőzde, HP, Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány, Blikk, „Milka” Kraft Europe)

2002 tavasz programfelelős, Historic Places in Central Europe, CEU Press

2000 ősz–2001 tavasz, tagja az ELTE Bölcsészeti Informatika Önálló Program (BIÖP) tanácsadó testületének az Informatikai Kormánybiztosság Nemzeti Információs Társadalom Stratégia c. programjában

1999/2000-es tanév, Philology in the Internet Era c. nemzetközi ülésszak, szervezőbizottsági tag

1999 október, Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár (Schwerpunkt: Ungarn Unbegrenzt), a BIÖP tagjaként tartalomipari kiállító

2000 tavaszától az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének (RMIT) óraadója

1999 tavaszától, a BIÖP óraadója

1998–2000 az Új Magyar Építőművészet recenzense

1997 június, a 3. International Renaissance Meeting tudományos titkára

1996 tavasz, újságíró-gyakornok, Magyar Narancs (Snoblesse Oblige-rovat)

1995 november, a Régi Modernek. Matematikai poétikák a középkortól a Felvilágosodásig c. konferencia tudományos titkára Pálfi Norberttel együtt

1995–től 2002-ig a CHER tudományos titkára

1994-től folyamatosan publikál, tanulmányai, cikkei és recenziói többek között az Iskolakultúra, az Irodalomtörténeti Közlemények, a BUKSZ, a Café Babel, a Törökfürdő, a Magyar Építőművészet, az Új Magyar Építőművészet, a Balkon, az OCTOGON, a www.epiteszforum.hu, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Magyar Hírlap, az Élet és Irodalom, a VOLT, a Wanted és a Bruniana et Campanelliana hasábjain, illetve az Iparművészeti Múzeum, a Fiatal írók Szövetsége, a József Attila Kör, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az Vertigo (OCTOGON), a Stalker, a Palimpszeszt, a debreceni Csokonai Kiadó, és a Balassi Kiadó könyvkiadványaiban jelentek meg, l. a publikációs listában részletesebben.

 

Tanulmányok:

2002. május 13. PhD-szigorlat, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet – Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER); a PhD-disszertáció (Az egyetemes tudomány eszméje J. H. Alsted erdélyi írásaiban, 1629-1638) leadásának időpontja: 2004. április 29, védés: 2005. április 12.

2001–2002 posztgraduális tanulmányok (késő reneszánsz és kora újkori történelem Európában), Central European University (CEU), Budapest – Történelem Tanszék

2000/2001-es tanév II. félév, posztgraduális tanulmányok (reneszánsz filozófiatörténet, Tommaso Campanella politikai gondolkodása), Istituto Universitario Orientale (IUO), Nápoly – Filozófia és Politikaelméleti Tanszék

1999 nyár, posztgraduális tanulmányok (klandesztinus filozófiai irodalom, nyilvánosság és cenzúra a koraújkori Európában, 24. Nemzetközi Nyári Kurzus), Herzog August Bibliothek (HAB), Wolfenbüttel

1998–2002 posztgraduális tanulmányok (irodalomtudomány, reneszánszkutatások), CHER

1998. június 30. Magyar Irodalom- és Nyelv szakos egyetemi előadó (MA-fokozat), kitűnő minősítés, ELTE

1997 nyár, pregraduális kurzus (német társadalom és kultúra a 20. században), Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg

1993–1998 Magyar Irodalom- és Nyelv szak (major), Esztétika (minor), ELTE

 

Ösztöndíjak, elismerések, Támogatások:           

2004 október, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia támogatása a smolenicei The Role of Magic in the Past c. konferencián való részvételre

2004 április, a Foundation for Intellectual History (London) ösztöndíja az International Society for Intellectual History (ISIH) Helsinkiben, 2004 júliusában megrendezendő konferenciáján való részvétel támogatására

2003 október, a Foundation for Intellectual History (London) ösztöndíja az ISIH isztambuli konferenciáján való részvétel támogatására

2003 február, Pulitzer-díj (az Octogon architecture & design c. folyóirat szerkesztőségének tagjaként)

2001/2002-es tanév, a CEU ösztöndíjasa (Soros Full Scholarship)

2001 szeptember–november, a wolfenbütteli HAB ösztöndíjasa (Günther Findel Stiftung)

2001 február–augusztus, Socrates-Erasmus–ösztöndíj, IUO, Nápoly

2000 nyár, támogatás a Nemzeti Kulturális Alaptól a  Miscellanea c. antológia kiadására és szerkesztésére (a József Attila Körrel és a Kijárat Kiadóval közösen)

1999 nyár, a wolfenbütteli HAB ösztöndíjasa

1998-2001 állami PhD-ösztöndíjas, CHER

1997 nyár, a heidelbergi Ruprecht-Karls Universität ösztöndíjasa

1997 tavasz, „Diákok a tudományért”, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja

1996/97-es és 1997/8-as tanév, Köztársasági Ösztöndíj (az 1997/8-as tanévben az ELTE BTK Dékáni Lista 2. helyén)

1994 tavasz, 1996 tavasz az ELTE BTK tudományos ösztöndíja, 1997 ősz az ELTE BTK kiemelt tudományos ösztöndíja

 

Fontosabb előadások:

2004. október 29., A költői játék ismeretelméleti szerepe a korai újkorban – Adalékok a Lusus poetici értelmezéséhez (Emlékkonferencia Szenci Molnár Albert szótára megjelenésének 400. évfordulójára a Károli Gáspár Református Egyetem és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében), OSzK

2004. október 26., Magic and Demonology in Albert Szenci Molnár’s Commonplace-book (The Role of Magic in the Past c. nemzetközi konferencián a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézete szervezésében), Smolenice

2004. szeptember 21., Koraújkori információtörténet és a design (a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportjának szervezésében), MIE

2004. július 28., Right Reason, Experience and the Holy Scripture – Sources of Cognition in J. H. Alsted’s Transylvanian Works (az ISIH 7., Uses and Abuses of Reason c. konferenciáján), University of Helsinki

2004. május 7., Az olvasó mint mentális „filmrendező” (a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportja konferenciáján), MIE Galéria

2004. március 26., Unitárius-református hitviták Erdélyben a Rákócziak idején (Viskolcz Noémivel A hitviták műfajai, argumentációja, funkciói c. konferencián), Miskolci Egyetem

2003. december 12., On the Nobility and Pre-eminence of the Female Sex. A 17th-Century Transylvanian Interpretation of H. C. Agrippa von Nettesheim’s De nobilitate (az ISIH 6., Alterity and the Experience of Limits c. konferenciáján), Bosporus University, Isztambul

2003. november 13., Apáczai és Alsted (a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Apáczai-konferenciáján)

2003. október 14., Salamon templomának rekonstrukcióiról (a Wienerberger Építésznapokon), Schlägl, Ausztria

2003. június 25. Kortárs holland építészet magyar szemmel (az Octogon architecture & design, az Erick van Egeraat Associated és a Spinoza Ház rendezte Hollandi mártás c. építészeti találkozón)

2002. szeptember 27. Nyilvános interjú Howard Hotsonnal, a Centre for Early Modern Studies (University of Aberdeen) vezetőjével, RMIT

2002. május 25. „Imperium Messiae” Háromságelvű, retorizált világkép és a pánszofikus reformtörekvések nemzetfelettisége Erdélyben (a Relígió, retorika, nemzettudat c. tudományos ülésszakon, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az egyetemek régi magyar tanszékeinek közös szervezésében), Debrecen

2002. április 15. Vitafórum a Lehel Csarnokról (Rajk Lászlóval, Csongrádi Jánossal és Wesselényi-Garay Andorral), Bercsényi Építésznapok

2001. január 24. Kolosi Török István (új források, új értelmezések), MTA Irodalomtudományi Intézet

2000. június 8. The Art of Combination in Alsted’s Transylvanian Texts (a Philology in the Internet Era c. nemzetközi ülésszakon), CHER

1999. november 25. Egyetemes tudomány és a világvége, CHER

1999. április 15. Szenci Molnár Albert és a „rózsakeresztes gondolkodásmód”, CHER

1999. január 25. Vajon elszigetelt volt-e Alsted kombinatorikus szónoklattana Erdélyben?, MTA Irodalomtudományi Intézet

 

Tagság szakmai szervezetekben:

2004-től a MIE Vizuális Kultúra Kutatócsoportjának tagja

2003-tól az International Society for Intellectual History tagja

2002-2004 az Octogon Építészkritikai Műhely tagja

2002-től a CEU Alumni Society tagja

 

Kurzusok, szemináriumok:

2004/2005-ös tanév tavaszi félév, Reneszánsz eszme- és információtörténet (RMIT, BIÖP), Egyéni projektek (MIE VKT)

2004/2005-ös tanév őszi félév, Reneszánsz jövőképek – Bacon, Campanella és Comenius (RMIT, BIÖP), Signatura rerum – külcsín és belbecs (MIE Vizuális Kommunikáció Tanszék)

2003/2004-es tanév tavaszi félév, Reneszánsz ismeretelmélet (RMIT, BIÖP)

2003/2004-es tanév őszi félév, Reneszánsz filozófiai szövegolvasás (RMIT), Koraújkori információtörténet 2 (BIÖP)

2002/2003-as tanév tavaszi félév, Koraújkori információtörténet (BIÖP)

2002/2003-as tanév őszi félév, Filológia (RMIT), Az informatikatörténet szakirodalma 2 (BIÖP)

2001/2002-es tanév tavaszi félév, Eszmetörténet és régi magyar irodalom (RMIT), Válogatás: az informatikatörténet szakirodalma (BIÖP)

2001/2002-es tanév őszi félév, Régi magyar eszmetörténet (RMIT)

2000/2001-es tanév tavaszi félév, Eszmetörténet és informatika (távszeminárium) (BIÖP)

2000/2001-es tanév őszi félév, Informatika és apokaliptika a kora újkorban és Szenci Molnár jegyzetelőfüzete (BIÖP)

1999/2000-es tanév tavaszi félév, Kora újkori gondolkodástörténet: Alsted Erdélyben (RMIT), Szenci Molnár jegyzetelőfüzete (BIÖP)

1999/2000-es tanév őszi félév, Irodalomtudományi informatika és a régi magyar irodalomelmélet (BIÖP)

1998/1999-es tanév tavaszi félév, Az irodalomtudományi informatika „őstörténete” Lullustól Leibnizig (BIÖP)

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2005. április 4.