Seláf Levente

 

 

levent@freemail.hu

Önéletrajz

 

1974. június 5-én születtem Szegeden. Alsóbbfokú iskoláimat a néhai József Attila Tudományegyetem  (SZTE) gyakorló általános és középiskolájában végeztem. Az OKTV-n 1992-ben történelemből harmadik, franciából nyolcadik helyezést értem el. Egyetemi tanulmányaimat a JATE (SZTE) történelem és francia szakjain kezdtem el, ugyanabban az évben. Egy évvel később az ELTE magyar szakjára is felvételt nyertem, és ekkortól párhuzamosan végeztem a három szakot. 1995-ben, a harmadik év végi francia szigorlat letételével egy időben, felvételiztem az ELTÉ-n francia szakra, sikerrel, és a továbbiakban ezen a szakon is Budapesten folytattam a tanulást. Az 1995/96-os tanév tavaszi szemeszterében a budapesti francia tanszéken elnyert Tempus-ösztöndíjjal Brüsszelben tanulhattam, az ULB-n. Középkori francia irodalmat, diplomatikai, vallástörténeteti, latin és szanszkrit nyelvi és irodalmi kurzusokat hallgattam. A következő évben, magyarországi tanulmányaimmal párhuzamosan, egyéni pályázóként ösztöndíjat nyerve, mint a poitiers-i Centre des Études Supérieures de Civilisation Médiévale hallgatója, egy tanévet Poitiers-ban töltöttem, ahol ún. DEA-diplomát készítettem középkori irodalomból. Mindhárom szakomból diplomáztam, először franciából, 1997-ben az ófrancia és provanszál középkori vallásos lírából, magyarból Jacques Roubaud kortárs francia költő, prózaíró és matematikus költészetéből, legutóbb történelemből, Makedóniai Nagy Sándor alakjáról a burgundi és későközépkori francia irodalomban és történetírásban. 1998-ban felvételt nyertem az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánsz alprogramja, illetve az ELTE Romanisztikai PhD-programjára. Ösztöndíjasként a magyar tanszéken kezdtem el a doktori dolgozatom kidolgozását, és a francia állam ösztöndíjának köszönhetően párhuzamosan a párizsi Sorbonne (Paris-IV) középkorkutató csoportjának is posztgraduális diákja vagyok. Francia témavezetőm Mme Jacqueline Cerquiglini-Toulet, magyar részről Horváth Iván irányítja a munkámat. Kutatási területem a középkori népnyelvű líra. Tudományos publikációim az Aetas és a 2000 című folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelentek meg. 2000-ben szervezője és résztvevője voltam a Philologie à l’ère de l’Internet – Filológia az Internet korában című nemzetközi kollokviumnak, ahol Les chansonniers pieux címmel az ájtatos daloskönyvekről tartottam előadást.

 

 

 

Tudományos publikációk jegyzéke

 

 

 

1. Tanulmányok

·        (Horváth Ivánnal közösen:) Gautier de Coincy verses Krisztina-legendájának budapesti töredéke, in: Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, Budapest, Universitas, 1996. 133-138.

·        A középkori vallásos líra az udvari költészet hagyományában. (Egy vallásos, nemnarratív szemiotika esélyei a középkori irodalomban.), in: Új Holnap, 1997/különszám, http://www.uni-miskolc.hu/city/Olvaso/ujholnap/97kulonszam/selaf.html

·        Nagy Sándor és a trójaiak a burgundi irodalomban, in: Aetas, 1999/3, 95-122.

·        Jacques Roubaud: Versek (fordítások kommentárokkal), in: 2000, 2000/3, 42-52.

·        Belgrád felett az ég (Magyarország és a csodák: egy irodalmi toposzról). (Megjelenés előtt a JAK-füzetek régi magyar irodalommal foglalkozó tanulmánykötetében.)

·        Les chansonniers pieux, in: Studia Romanica 2000/1. (szintén megjelenés előtt)

·        Les chansonniers pieux en langues vernaculaires: l’exemple de Gautier de Coincy, in: La philologie à l’ère de l’internet. Actes du colloque de Budapest 8-10 juin 2000., (megjelenés előtt)

 

2. Elemző recenziók

·        Eretnekség és írásbeliség kapcsolata: definíció és akcidenciák. (Heresy and Literacy, szerk. Peter Biller, Anne Hudson, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.), in: Aetas, 1995/3, 177-185.

·        Egyház és társadalom, egyház és állam viszonya a francia forradalom alatt. (Thimothy Tackett: La Révolution, l’Eglise, la France: le Serment de 1791, Párizs, 1986.), in: Aetas, 1996/2-3, 295-304.

 

3. Fordítások

·        Jacques Roubaud: Költészet és emlékezés, in: Palimpszeszt 10, (1998. április) http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/10.htm

·        Piotr Skubiszewski: A „Dicsőség királya titulus”, in: Aetas, 1998/1, 172-199.

·        Jacques Roubaud: Költészet, emlékezet, olvasás, in: 2000, 1999/11, 46-54.

·        Uő.: Francia-e Le Pen?, in: 2000, 2000/3, 12.

·        Uő.: A hatodik nap, ugyanott, 27-29.

·        Uő.: Ha valami fekete, ugyanott, 30-31.

·        Uő.: Merrill Moore avagy a Szonettórium, ugyanott, 53-57.