Földes Zsuzsanna szakmai életrajza és publikációs jegyzéke


 • Név: Földes Zsuzsanna
 • e-mail: gglauber@axelero.hu
 • Születési dátum: 1971. augusztus 17.
 • Születési hely: Komárno (Révkomárom)
 • Tanulmányok:

 • 1989: érettségi; Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Pozsony
 • 1989-1990: Komenský Egyetem, Pozsony; magyar-német szak
 • 1990-1998: ELTE BTK, Budapest; magyar nyelv és irodalom szak, német nyelv és irodalom szak, mozgóképtudomány és -pedagógia program
 • 1994-1996: Felsőfokú Népijáték- és Kismesterség-szakoktatóképző és Táncházvezetői Tanfolyam
 • 1999: német nyelv és irodalom szakos tanári diploma
 • 2000: magyar nyelv és irodalom szakos tanári diploma
 • 2002-:a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Magyar Irodalomtudományi Intézete Doktoriskolája Reneszánsz programjának (Centre de Hautes de la Renaissence -- CHER) állami ösztöndíjas Ph.D.-hallgatója
 • Szakmai tevékenység:

  Oktatás:
  Nyelvoktatás:

 • 1990-: német és magyar mint idegen nyelv oktatása magánórákon, különböző nyelviskolákban és vállalati tanfolyamokon


 • Főiskolai oktatás:
 • 1999-2002: ELTE TFK Német Nyelv és Irodalom Tanszék; Német nyelvtani gyakorlatok, Bevezetés a német nyelvészetbe, ill. A német irodalom a kezdetektől a felvilágosodásig című kurzusok oktatása
 • 2002-: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék; Filológiai szeminárium című kurzus oktatása


 • Fordítás, tolmácsolás:
 • 1990-: alkalmi tolmácsolás és fordítás német, szlovák és cseh nyelvből (gazdasági és jogi szövegek); szépirodalmi és tudományos szövegek fordítása
 • 1997-: német szakfordítás (gazdasági, pénzügyi) és szerkesztés; Monolith Kft.
 • 2000-: fordítás és dramaturgiai tanácsadás; teatro caprile, Bécs


 • Szerkesztői jellegű tevékenység:
 • 1996-1998: német helyesírás-ellenőrző és morfológiai elemző program készítésében való részvétel; Morphologic Kft.
 • 1997-: német hírszerkesztés és bemondás; 92.9 Sztár Rádió
 • 1997-2002: szótárszerkesztés (Német-Magyar Nagyszótár, Magyar-Német Kisszótár; összeállítás, szerkesztés: Német-Magyar Magyar-Német Böngésző; kötetszerkesztés: Magyar-Német Szótár); Akadémiai Kiadó Rt.
 • 1999-: szerkesztés, korrektúrázás, nyelvi lektorálás; Akadémiai Kiadó Rt., Kalligram Könyvkiadó
 • Nyelvtudás:

 • német, szlovák, cseh (passzívan): felsőfok
 • angol, olasz : alapfok

 • Publikációs jegyzék


  Tanulmányok:

 • 1994: Miről vallanak a nevek?, Irodalmi Szemle 36
 • 2002: A női dal a magyar irodalomban: műfajtörténeti vázlat, Palimpszeszt, 16. szám, Vox mulieris, szerk., Ladányi-Turóczy Csilla, 2002. január, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/16_szam/02.htm
 • Fordítások:

 • 1993: Engelmann, Peter, A posztmodern Franciaországban, Kalligram, 1993/4.
 • 1994: Gruber, Marianne, Médeia, Kalligram, 1994/2.
 • Szerkesztés:

 • 1998: Német-Magyar Nagyszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • 2000: Magyar-Német Kisszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • 2000: Német-Magyar Magyar-Német Böngésző, Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • 2001: Hamberger Judit, A csehekről és szlovákokról, Pozsony, Kalligram.
 • 2001: Schnitzler, Arthur, A játék, Pozsony, Kalligram.
 • 2002: Bombitz Attila, Mindenkori utolsó világok. Az osztrák regény, Pozsony, Kalligram.
 • 2002: Magyar-Német Szótár, Budapest, Akadémiai Kiadó. (kötetszerkesztés)
 • 2002: Šimko, Dušan, Esterházy lakája, Pozsony, Kalligram.
 • 2003: Durych, Stanislav, Wallenstein árnyai, Pozsony, Kalligram. (társszerkesztés)
 • 2003: Görömbei András, Csoóri Sándor, Pozsony, Kalligram.
 • 2003: Váriné Szilágyi Ibolya (szerk.), Értékek az életben és a retorikában, Budapest, Akadémiai Kiadó.


 • Utolsó frissítés: 2003. május 4.