Dobolán Katalin önéletrajza és publikációs jegyzéke


Ózdon, 1966. 08. 02-án születtem.

Középiskolai tanulmányaimat az érdi Vörösmarty Gimnáziumban folytattam, majd felvettek az ELTE-re magyar – történelem szakra. Itt magyar-esztétika szakon szereztem diplomát.

Közben megtanultam olaszul, szereztem egy ’B’ középfokú nyelvvizsgát, és szakdolgozatomat egy 16. századi neoplatonista, Francesco Patrizi poétikájából írtam.

Utána egy évig a kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban tanítottam, majd az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet Doktoriskolájának reneszánsz alprogramjában folyó PhD-képzésben vettem rész, amelynek keretein belül elsősorban irodalomelmélet-történettel, mindenekelőtt a Cinquecento poétikáival foglalkoztam.

1996 őszén, prof. Cesare Vasoli meghívására a firenzei Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento-nál kutathattam Peregrináció-ösztöndíjjal.

Hazatérésemtől kezdve a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarán vagyok óraadó, ahol reneszánsz irodalomtörténetet és filmelméletet tanítok. Ekkor kezdtem fordítani is: ezt most egy hathónapos NKA fordítói ösztöndíj támogatásával tehetem.

A PhD-dolgozatom közvetlenül védés előtt áll, az opponensi vélemények is megérkeztek már, s remélhetőleg ebben a félévben (azaz 2000 második félévében) védek is.Publikációs jegyzék


Fontosabb tanulmányok:

 • 1995: Poétika „da seme” és „da” séma. F. Patrizi poétikája, Literatura, 1995/3.
 • 1996a: Giulio Camillo és Francesco Patrizi versmodellje, Matematikai poétikák a középkortól a felvilágosodásig, http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/dobolan.htm
 • 1996b: Uez., abCD, 1996/2.
 • 1996c: Giulio Camillo poétikája, Szépliteratúrai Ajándék, 1996/1.
 • 1996d: A névtől a szóig, Filológiai Közlöny, 1996/2.
 • 1996e: Uez., Palimpszeszt, 1. szám, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/01_szam/07.htm
 • 1998: A dolgok kettős rendje. Jacopo Mazzoni és Francesco Patrizi poétikájának kapcsolatáról, Palimpszeszt, 10. szám, 1998. április, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/13.htm
 • 2000?: A szótól a szövegig és tovább, Literatura, megjelenés alatt
 • 2000: Greenaway filmjei, Prae, 2000/3-4, 5-15.
 • 2001: Francesco Patrizi poétikája, Miscellanea, szerk. Szentpéteri Márton, JAK-füzetek, Kijárat Kiadó, 2001, 155-174.


  Fordítások:

 • 1997: Guarini: Pastor Fido, (részlet), Palimpszeszt, 7. szám, 1997. november, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/07_szam/09.htm
 • 1998a: Umberto Eco: Nyitott m?, Európa
 • 1998b: Francesco Casetti: Filmelméletek, Osiris
 • 1998c: Italo Calvino: B?ntény a borzalmas házban, Jelenkor
 • 2000: Filoramo: A gnoszticizmus története Khairosz, 2000. december.
 • sajtó alatt: P. P. PasoliniEretnek empirizmus, Filmintézet
 • sajtó alatt: Guarini: Pastor Fido Eötvös Kiadó


  A Ph.D.-fokozatszerzés éve: 2001
  Minősítése: summa cum laude
  A disszertáció címe: Két nem-arisztotelészi poétika
  A védés időpontja: 2001. január 15.
  Témavezető: Horváth Iván, DSc., alprogramvezető egyetemi tanár
  Opponensek:
  Bartók István, C.Sc., tudományos főmunkatárs (MTA Irodalomtudományi Intézet), a CHER külső alapító tanára
  Szilasi László, Ph.D., egyetemi adjunktus, (JATE BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)

 • Utolsó frissítés: 2001.