Csehy Zoltán szakmai életrajza és publikációs jegyzéke


 • Név: Csehy Zoltán
 • e-mail: beccadelli@freemail.hu
 • Születési dátum: 1973. november 26.
 • Születési hely: Pozsony
 • Tanulmányok:

 • 1980-1988: Illésházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 • 1988-1992: Somorjai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
 • 1992. VI. 2.: Érettségi vizsga magyar, szlovák, angol nyelvből és történelemből
 • 1993-1998: Tanulmányok a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol latin-magyar szakos tanári oklevelet szerez
 • 1998-tól a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem PhD-hallgatója
 • Disszertációs témája: Antonio Beccadelli Hermaphroditusa és a humanista költészeti hagyomány
 • 1999-től: a Comenius Egyetem ógörög szakos hallgatója
 • Munkahelyek, beosztások:

 • 1992-1993: az Irodalmi Szemle szerkesztője
 • 1997: latintanár a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban
 • 1997-től: a Kalligram szerkesztője
 • Társadalmi tevékenység, tagságok:

 • Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 1997-1998-ig vezetőségi tag, titkár
 • 1998-tól: Centre des Hautes Etudes de la Renaissance
 • 1998-tól: Szlovák Klasszika-filológusok Egyesülete (Jednota slovenských klasických filológov)
 • 1999-től: Kempelen Farkas Társaság (a szlovákiai magyar doktoranduszok szövetsége)
 • Ösztöndíjak:

 • 1997: a Márai Alapítvány ösztöndíja
 • 1998-2001-ig: a SZMÖT PhD-ösztöndíja


 • Publikációs jegyzék


  Önálló kötetek:

 • 1993: Nút (versek), Pozsony, Kalligram, 1993
 • 1998: Csehy Zoltán alagyái, danái és elegy-belegy iramatai (versek), Pozsony, Kalligram, 1998
 • 2000: Hárman az ágyban (Görög és latin erotikus versek), Pozsony, Kalligram, 2000
 • 2001: Illatos kenőcsök háza (A középkori latin költészet gyöngyszemei - Polgár Anikóval közösen), Pozsony, AB-ART, 2001


  Fontosabb műfordítások:

 • 1997a: LUKILLIOSZ, AUSONIUS, AUTOMEDON, PALLÁDÁSZ epigrammái, Kalligram, 1997/6, 76-77
 • 1997b: Marcus Annaeus LUCANUS, Pharsalia (részlet az első énekből), Kalligram, 1997/6, 78-85
 • 1997c: Radoslav LIPTÁK, A szenvelgés féregjárata, Kalligram, 1997/9, 52-57
 • 1998: Juraj ŠEBESTA, Csodavárás, Kalligram, 1998/6, 77-80
 • 1999a: Juraj RAYMAN, Elbeszélés, Kalligram, 1999/5, 73-79
 • 1999b: Barbora ŠKOVIEROVÁ, Akrobata, 1999/5, 84-85
 • 1999c: Katarína KUCBELOVÁ, Játék nyílt lapokkal, Kalligram, 1999/5
 • 2000a: Július VANOVIC, Az elveszett illat keresése, Kalligram, 2000/1-2, 83-87
 • 2000b: Sandro PENNA, Versek, Szőrös Kő, 2000/2, 26-28
 • 2000c: SZTRATÓN epigrammái, Holmi, 2000/7, 866-867
 • 2000d: Antonio BECCADELLI, Hermaphroditus, Kalligram, 2000/10, 93-100


  Fontosabb tanulmányok, recenziók, cikkek:

 • 1992: A jelben-létezés méltósága (Petőcz Andrásról), Irodalmi Szemle, 1992/7, 779-781
 • 1993: Fiatal prózaírók szemléje az Irodalmi Szemlében, Irodalmi Szemle, 1993/4, 84-88
 • 1994a: Margináliák, (Eli Nezer, Zs. Nagy Lajos könyvei), Irodalmi Szemle, 1994/4, 92. Ezra Pound versei, Irodalmi Szemle, 1994/7-8
 • 1994b: „Térdre borultak fejemben a csillagok” (Kudlák Lajos emlékezete), Irodalmi Szemle, 1994/7-8
 • 1994c: Újabb Tsúszó-verslelet, Kalligram, 1994/11, 38-41
 • 1995a: Két könyv (Mórocz Mária és Juhász Katalin kötetei), Irodalmi Szemle, 1995/5
 • 1995b: Az idő hallgatása (Kulcsár Ferenc versei), Irodalmi Szemle, 1995/8
 • 1995c: A szegény kis panasz gyermekei (Orbán jános Dénes versei), Irodalmi Szemle, 1995/9, 94
 • 1995c: Imádságok (Kulcsár Ferenc könyve), Irodalmi Szemle, 1995/9
 • 1996a: Janus, Silvia meg a tüske (epigrammaelemzés), Szőrös Kő, 1996/13
 • 1996b: Ginsberg és Catullus avagy Kerouac és Cornificius, Szőrös Kő, 1996/1, 14
 • 1997: Új hellénizmus és szőrözés, avagy Priapus szobra a Posoni Kertben, Kalligram, 1997/6, 4
 • 1998: Az álom nyelve létlik (Gergely Ágnes versei), Kalligram, 1998/1-2
 • 1999: Hét kapu (Yves Namur versei), Vasárnap, 1999. dec. 22, 19
 • 2000a: A vér zarándoklata (Liliane Wouters versei), Új Szó, 2000, jan. 4.
 • 2000b: A szöveg hermaphroditusi teste, Kalligram, 2000/10, 74-92
 • 2000c: Hermész földi látogatásai (Faludy Györgyről), Vasárnap, 2000, okt. 11, 12
 • 2000d: Ursa és Ursula (Janus Pannonius és Antonio Becadelli) = Humanista műveltség Pannóniában, szerk. BARTÓK István, JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Művészetek Háza - Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2000, 39-46
 • 2001a: Az önélvezet játéktere (Németh Zoltánról), Bárka, 2001/1, 106-108
 • 2001b: Attikai éjszakák - kivonatgyűjtemény vagy olvasónapló?, elhangzott a Kempelen Farkas Társaság tudományos konferenciáján, 2001. márc. 3, Komárom.


  A szigorlat tervezett időpontja: 2001 május-június.
  A disszertáció leadásának tervezett időpontja: 2002 májusában.

 • Utolsó frissítés: 2001.