hypertext

OTKA T038043 sz. kutatási program  

A (magyar) digitális irodalom alakulása –
a hypertext
2001–2004

[összefoglaló] [tanulmányok]
[konferencia[EMIR] [fórum
 Publikációk

Tanulmányok

·    Milosevits Péter: A trükkregény fogalma, 2000, 2004/07-08. szám.
·    Képes Gábor: A házi számítógép kora, in: Kovács Győző: 100 éve született Neumann János: mérföldkövek a számítástechnika történetében. (Technikatörténeti monográfiák) OMM, Budapest,  2003.
·    Tóth Tünde: Online kritikai szövegkiadás Magyarországon az ezredfordulón, Helikon – Irodalomtudományi Szemle, Budapest, 2004.
·    Szűts Zoltán: Hungarian Literary Science and the Digital Age, Szöul, 2005.Vigilia-összeállítás, 2003. január

·    Balázs Géza: Az új média retorikája
·    Milosevits Péter: Biblia, trükkregény, hiperszöveg
·    Orlovszky Géza: Túl a szövegen?
·    Szűts Zoltán: Bytokba zárva lenni


"Filológia és digitális barbárság"-konferencia, 2004. március

·    Golden Dániel: Wörösmarty és a (digitális) barbárság kora
·    Horváth Iván: Egy műfaj halála 
·    Orlovszky Géza: A digitális szövegkiadás helyzetéről
·    Vadai István: Szövegrögzítés 
·    Pomázi Gyöngyi: Elektronikus szövegkiadás szakmai háttér nélkül?
·    Tóth Tünde: Bábeli nyelvzavar. Mi az a „corpus digitale”?


Adatbázis

·    EMIR, főszerk. Vaskó Péter, szerk.: Fodor János és Tóth Tünde.


Recenziók

·    Szűts Zoltán: Világképhalászat a hálón, Heti Válasz, 2002.
·    Golden Dániel: Remix cyberculturalis (György Péter Memex c. könyvéről), Világosság, 2003 (44)/3-4, 245-255.


Közlésre elfogadva

·    Szűts Zoltán: The Enciklopedia vs. Google (Oroszország, 2005.)
·    Szűts Zoltán: Irodalom és interaktív média (Az internetkorszak kommunikációja című speciális kollégium előadásaiból készülő tanulmánykötet, megjelenik 2005-ben).


Ajánló

Milosevits Péter
A trükkregény fogalmaTrükkregénynek nevezem azokat a regényformájú prózai műveket, melyek szerzője elveti a közvetlen mimetikus narrációt, és olyan információkat iktat a könyvbe, melyek révén azt a látszatot kelti, hogy az éppen olvasott szövegnek van egy másik létformája is, s a kezünkben tartott regény csak változata egy állítólagos – általában fiktív „eredetinek”. [...]

Tóth Tünde
Online kritikai szövegkiadás Magyarországon az ezredfordulón


[...]A hiperugrás, a „kattintás” mindig is létezett, virtuálisan, a mai virtuális térnél is virtuálisabb módon, pusztán az elménkben.
[...] hát már hogy ne lenne lineáris a hipertext? A hiperugrásaimmal összekötött pontok egy vonalat adnak ki, hurkolhatom, mozoghatok körkörösen, de [...] nem emelhetem fel a papírról a ceruzát.

Milosevits Péter
Biblia, trükkregény, hiperszöveg


Hiperszöveg esetén elég lenne ceruza- vagy ujjheggyel hozzáérni a hivatkozáshoz, és máris… megrázna az áram. (Mert hypertext csak elektronikus formában létezik.) Ám rázkódás közben álmélkodva néznénk a szemünk előtt lejátszódó áttűnést: az olvasott szövegre ráúszna a keresett könyv megfelelő oldala. [...]

Orlovszky Géza
Túl a szövegen?


05. A hatvanas években nem csak az informatikusok találták ki maguknak a hiperszöveget. Az akkoriban éppen félelmetes iparággá fejlődő irodalomelméletet is foglalkoztatni kezdte a nem lineáris szövegek problematikája. [...] A posztstrukturalista iskolák szinte mindegyike a hypertexthez hasonló képződményekben látta az ideális szöveget, illetve valamiképpen a háló, a hálózat metaforáját kezdték használni az irodalmi szövegek működésének, létmódjának leírásakor. <07> [...]

Szűts Zoltán

Hagyomány és populáris kultúra


Amíg az instant a jelszó, addig viszont minden gyorsan is romlik [...] Az ingyen letölthető zenék esetében gyakran előfordul, hogy egy tételnek, vagy helyesebben (de idegen nyelven) tracknek lemarad a vége. [...] A sebesség legyőzi a minőséget. A sérült adatok látszólag nem különböznek az eredetiektől, a klónozott szövegek, zeneszámok elárasztják a világhálót. [...]


Balázs Géza
Az új média retorikája[...] tágabb értelemben [...] minden tömegközlési eszköz médium, ezek többes száma a média vagy médiumok (s túlzott továbbképzésnek tartjuk a médiák formát; bár kérdéses, hogy egy másik nyelv nyelvtanát, jelen esetben többes számát a magyar nyelvben számon kérni lehetséges-e). [...]

Ördöglovas