A BIÖP keretében a 2004/2005. tanév tavaszi félévében meghirdetendő kurzusok

 

Utolsó frissítés: 2005. 02. 09.

 

Tanárvásár (az oktatók szóbeli tájékoztatót adnak az órákról):

2005. 02. 11. péntek, 13 óra (délután 1 óra)

1088 Bp., Múzeum krt. 4.

A épület, 331. terem

 

Modern szövegek: elmélet

 

Oktató neve:

Horváth Iván

beosztása:

Egyetemi tanár

e-mail-címe:

ivan@elte.hu

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Szöveg a hálón 12.

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I07 ill. ZAN-BI07

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Péntek de. 10-11

helyszíne:

MUK A 417 (tanári szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Téma:

Egy új szövegelmélet kifejlesztése. Az új könyv technológiája. Mi következik a hálózati könyv után.

 

Az értékelés módja:

Órai munka + házi dolgozat.

 

 

Oktató neve:

Fodor János

beosztása:

Egyetemi tanársegéd

e-mail-címe:

fodorjanos@ludens.elte.hu

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Szöveg a hálón 2.

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I12b ill. ZAN-BI12.2

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Szerda 10-11.30

helyszíne

az oktató szobája (MUK 6-8., Inf-Kvtár. Tsz.)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Téma:

A web mint információ-háló modellezése, megjelenítése. A hypertext ismert sajátosságainak elemzése, kivetítése a tematikusan összekapcsolható webdokumentumok gráfjaira tematikus részhálók feltérképezésével és analizálásával. Bővíthető adatbázis és webes output létrehozása.

 

Az értékelés módja:

A gyakorlati munka során elsajátított tudás alapján elkészített önálló szeminárium dolgozat (adatbázis és webdokumentum) értékelése.

 

 

 

Modern szövegek: gyakorlat

 

Oktató neve:

Horváth Iván + Fuchs Anna

beosztása:

Egyetemi tanár + demonstrátor

e-mail-címe:

ivan@elte.hu

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

József Attila tanulmányai és cikkei

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I10 ill. ZAN-BI10

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Péntek, 12-13:30

helyszíne

MUK A 417 (tanári szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Téma:

Munkálatok József Attila prózai művei kritikai kiadásának második kötetén.

 

Az értékelés módja:

Önálló otthoni munka.

 

 

Oktató neve:

Tóth Tünde, Vaskó Péter, Fodor János

beosztása:

Megbízott ea., Megbízott ea., ts.

e-mail-címe:

tunde@magyar-irodalom.elte.hu

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Kulturális adatbázisok

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I06 ill. ZAN-BI06

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Csütörtök, 18:00-19:30

az első óra helyszíne

MUK „i” ép. –108 (BIÖP-szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Adatgyűjtés, adatbevitel, korrektúrázás: részvétel dinamikus kulturális adatbázisok építésében (EMIR, Filmvilág, Kosztolányi).

 

Értékelés: az elvégzett munka alapján. Főleg a félév első 2 hónapjában várható a munka nagyobb része.

 

 

Oktató neve:

S. Sárdi Margit

beosztása:

egyetemi docens

e-mail-címe:

 

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Sci-fi irodalom

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I08 ill. ZAN-BI08

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Péntek, 12:00-13:30

helyszíne

az oktató szobája (MUK A IV. em.)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Az előző évek folytatása.

 

 

Régi irodalom és nyelv

 

 

Oktató neve:

Bárczi Ildikó

beosztása:

egyetemi docens

e-mail-címe:

barczi@magyar-irodalom.elte.hu

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Az Érdy-kódex digitális kiadása

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I12a ill. ZAN-BI12.1

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

hétfő 10-11.30

helyszíne:

az oktató szobája (MUK A IV. em.)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

Betűhű átirat készítése a kézirat szövegéből, ill. ennek korrektúrája; a párhuzamos kódexhelyek és a latin források felkutatása és vizsgálata; név- és tárgymutatók készítése; latin-magyar szójegyzék létrehozása.

      A feladat teljesítése: jeles.

 

Oktató neve:

Haader Lea

beosztása:

egyetemi docens

e-mail-címe:

haader@nytud.hu

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Az Érdy-kódex nyelvtörténeti feltárása

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I03a ill. ZAN-BI03.1

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

hétfő 10-11.30

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

A kódex betűhű átiratának lektorálása, az átírási szabályok tökéletesítése; a helyesírási, nyelvjárási sajátosságok vizsgálata; mai helyesírású, olvasmányos átirat készítése, szabályainak kialakítása.

       A feladat teljesítése: jeles.

 


Oktató neve:

Rajhona Flóra

beosztása:

PhD-hallgató

e-mail-címe:

kt11@freemail.hu

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Pázmány Péter prédikációinak digitális feldolgozása

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I05 ill. ZAN-BI05

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

csütörtök 13.30-15

helyszíne

nincs adat

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

A prédikációk kortárs kiadásának betűhű átirata; adatbázisépítés a szöveg hivatkozás-anyagából; tárgyszómutató készítése; összehasonlítás a közvetlen forrásokkal, ill. a kortárs magyar prédikációkkal.

      A feladat teljesítése: jeles.

 


 

 

Oktató neve:

Szentpéteri Márton

beosztása:

megbízott előadó

e-mail-címe:

disanpietro@yahoo.com

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Reneszánsz információ- és eszmetörténet

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I02b ill. ZAN-BI0.2

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Péntek 14.00-16.00

helyszíne

nincs adat

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

A szeminárium egy több éve indított szövegolvasási program újabb állomása. Korábban itáliai reneszánsz szerzők (Ficino, Giovannni Pico della Mirandola, és Campanella), majd Montaigne, Descartes és Comenius; ezt követően pedig Bacon-műveket olvastunk. Célunk a koraújkori gondolkodástörténeti fordulatok értelmezése eminens szövegek szoros olvasásának segítségével, munkánk során kiemelt érdeklődéssel fordulunk az új eszmetörténet (new intellectual history) és az információtörténet (information history) szempontjai felé. 2005 tavaszán szkeptikus szerzőkkel foglalkozunk előreláthatóan. Értékelés: órai aktív részvétel (40 %), kiselőadások (30 %) és szemináriumi dolgozatok (30 %) alapján.

 

 

Oktató neve:

Parádi Andrea

beosztása:

PhD hallgató

e-mail-címe:

paradiandrea@invitel.hu

telefonszáma:

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Az Árgirus-széphistória internetes kritikai kiadása

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I09 ill. ZAN-BI09

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

péntek 9-10.30

helyszíne

nincs adat

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

A félév során a készülő internetes kritikai kiadás textológiai problémáit vitatjuk meg a hallgatókkal.

 

 


Hardver–szoftver

 

Oktató neve:

Képes Gábor

beosztása:

megbízott előadó

e-mail-címe:

leo@netquick.hu

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

A személyi számítógép története

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I03b ill. ZAN-BI03.2

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

hétfő 17:00 - 18:00

helyszíne

MUK „i” ép. –108 (BIÖP-szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Az óra a modern informatika történetéről ad áttekintést, különös tekintettel az otthoni számítógépes alkalmazások fejlődésére. Legfontosabb feldolgozandó kérdések: A hetvenes-nyolcvanas évek mikroszámítógépes forradalma és szubkultúrája; az „eldobható számítógép” - Jack Tramiel és Sir Clive Sinclair munkássága; a TV-játék története - Ralph Baer; „Szilícium mindhalálig” - Ed Roberts, Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates; az IBM PC története; az Internet története; a magyar számítástechnika kezdetei - Kozma László, Kalmár László, Klatsmányi Árpád, Jánosi Marcell; Házi számítógép a hatvanas években? A kibernetikaoktatás úttörője: Kovács Mihály; A mikroszámítógépes forradalom Magyarországon - Kovács Győző.

 

A feldolgozás módja: előadás; részben a régi eszközök bemutatása, kiállítás megtekintése,  részben forrásvizsgálat. Értékelés módja: a jegy feltétele a rendszeres megjelenés, majd szóbeli vizsga (házi dolgozattal, átfogó kutatással kiváltható).

 

Képes Gábor

(Országos Műszaki Múzeum) 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Oktató neve:

Békefi Róbert Ramón, Horváth Iván

beosztása:

Demonstrátor + Egyetemi tanár

e-mail-címe:

bekefi_robert@yahoo.com

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Digitális fényképezés és képmódosítás

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I02a ill. ZAN-BI02.1

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Péntek 10:30-12:00

helyszíne

MUK „i” ép. –108 (BIÖP-szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

A reprográfiai felvételek készítése és utókezelése.  A félév témája: felvételtechnikai alapok, digitális fényképezőgép ismeret, képek szerkesztése, formázása és mindazon fotográfiai ismeretek elsajátítása, melyekre egy 21. századi bölcsészinformatikusnak szüksége van.

A szemeszter értékelése önállóan elkészített munka vagy szemináriumi dolgozat alapján történik.

 

 

 

 

Oktató neve:

Juhász László

beosztása:

Megbízott ea.

e-mail-címe:

laszlo_juhasz@freemail.hu

 

 

A meghirdetni kívánt kurzus címe:

Webszerkesztés

esetleges javasolt kódszáma a BIÖP kurzuslistája lapján:

ZC-I01 ill. ZAN-BI01

az óra pontos ideje (nap X órától Y óráig):

Csütörtök, 18-19:30

helyszíne

MUK „i” ép. –108 (BIÖP-szoba)

max. 4-5 mondat az óra témájáról, az értékelés módjáról:

 

Hálózati alapismeretek, HTML 4-es szabvány, CSS stíluslapok, szerkesztési tanácsok