Feljegyzés

Győri Imre elvtársnak

 

 

Alulírottak Pethő Tibor a Magyar Nemzet és Darvasi István a Magyar Hírlap főszerkesztője az alábbiakban számolunk be helyzetünkről.

 

Politikai és társadalmi helyzetünkkel mindketten elégedettek vagyunk. A Párt Központi Bizottsága mindenben igyekszik megteremteni főszerkesztői munkánk elvégzésének legjobb politikai feltételeit. Állandó meghívottai vagyunk a KB-üléseknek, kielégítő információkat kapunk a főszerkesztői értekezleteken és a KB-tagokkal azonos módon kapunk írásos információkat.

 

 

Mindketten országgyűlési képviselők vagyunk. Pethő Tibor a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke, Darvasi István az Országgyűlés Külügyi Bizottságának titkára. Mindketten alelnökei vagyunk az Országos Béketanácsnak, így mindketten jelentős közéleti szerepet töltünk be.

 

Helyzetünkben a két másik központi reggeli napilap főszerkesztőivel szemben abban van a különbség, hogy a Népszabadság a párt, a Népszava a Szakszervezetek lapja lévén, vezetőiket a párt, illetve a Szakszervezetek Országos Tanácsa sorolja be a maga szervezeti rendjébe és ennek megfelelő gazdasági és szociális illetményük, ellátásuk is. Emellett mind a pártnak, mind a szakszervezetnek saját kiadója van. A Népszabadság és a Népszava főszerkesztőjére tehát nem az általános vállalati rendelkezések vonatkoznak.

 

A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap egy állami vállalat, a Lapkiadó Vállalat kiadásában jelenik meg. A vállalat, mint minden más vállalat az állami gazdálkodási szabályok szerint működik. Ebből adódik helyzetünk különbözősége. Az állami funkciók felsorolása nem ismeri az országos napilap főszerkesztője kategóriát. Ebből következően a két minisztérium, a pénzügy, valamint a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium számára csak a Lapkiadó Vállalat létezik, a két napilap főszerkesztőjének kezelése azonos a vállalat csaknem 400 egyéb lapjának főszerkesztőjével.

 

1. Fizetésünket a Kormány Tájékoztatási Hivatalának elnöke állapítja meg. Anyagi javadalmazásunk tekintetében nincs panaszunk.

 

2. Mindketten a Központi Állami Kórház paciensei vagyunk, de

a) nincs jogosultságunk háziorvosi kezelésre (Darvasi Istvánnak, amíg pártmunkás volt, volt ilyen);

b) kötelező évi szűrésre nem irányítanak bennünket.

 

3. Nincs intézményes gondoskodás évenkénti üdültetésünkről. Vagy tudunk szerezni magunknak beutalót, vagy nem, ez azonban kapcsolatainkon múlik. Más szocialista országokkal ellentétben, ahol a népfront és a kormány lapja főszerkesztőit időnként külföldi üdülésre küldik, ilyen gyakorlat nálunk nincs.

 

4. A nyugdíjalap megállapításánál is hátrányosabb elbírálás alá esünk, mivel az állami státuszokhoz viszonyítva nincs meghatározott helyzetünk.

 

5. Az ez évben életbe léptetett kormányintézkedésekig mindketten úgy használhattunk gépkocsit, hogy volt háztól-házig szóló, vagyis hivatali utakra szóló engedélyünk és évi négyezer km személyi használatunk. Ebből megmaradt a háztól-házig, elvették a négyezer km-t. Helyette pénzbeli térítést nem kaptunk. Kaptunk egy kedvezményes gépkocsi vásárlási utalványt, amit azonban egyikünk sem használt fel. A négyezer kilométerre nem mindig volt szükségünk, de úgy érezzük igényt tarthatunk arra, hogy évente egyszer, vagy kétszer gépkocsival mehessünk el egy üdülőbe. Közéleti funkcióink miatt nem egyszer ünnepnapokon is igénybe kell vennünk gépkocsit.

 

Mindketten túl vagyunk a hatvan éven, Darvasi Istvánnak az orvos nem javasolja, hogy gépkocsit vezessen.

 

A Lapkiadó Vállalat nagy szervezet, amelynek kiadásában sok lap jelenik meg, de ezek közül csak kettő országos politikai napilap. Ez kívánná meg a kérdés hosszabb időre szóló egyértelmű rendezését.

 

A Magyar Hírlap létrejöttéig ez a gond azért nem ütközött ki, mert a Lapkiadó Vállalat kiadásban csak a Magyar Nemzet jelent meg, annak főszerkesztője Mihályfi Ernő elvtárs volt, ő pedig miniszterhelyettesi funkcióból került át a főszerkesztői székbe és megőrizte mindazon illetményeket és járandóságokat, amelyeket miniszterhelyettesként élvezett. A Magyar Hírlap létrejötte, illetőleg Mihályfi elvtárs halála óta a kérdéssel átfogóan még nem sikerült foglalkozni.

 

Budapest, 1980. december 4.